Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.shaveholder.cz. Také stanovují obchodní vztah mezi nakupujícím zákazníkem (kupujícím) a prodávajícím, který je současně provozovatelem daného internetového obchodu. Obchodní podmínky, řídící se právem České republiky, určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikly prostřednictvím daného internetového obchodu ve formě e-shopu.

Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.shaveholder.cz je fyzická podnikající osoba René Pajurek.

Se sídlem: Zátiší 3590, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 44929501
DIČ: CZ7103044938 (plátce DPH)
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku při Magistrátu města Frýdku-Místku.
Bankovní údaje: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-6366500277/0100

Prodávající prohlašuje, že všechny položky prodávané v tomto internetovém obchodě jsou jeho vlastními výrobky.

Kupujícím je spotřebitel, který si výrobky kupuje pro vlastní potřebu.

Kupujícím může být i podnikatel, který si výrobky kupuje jako zboží za účelem dalšího prodeje. Pokud se jedná o kupujícího, který je smluvním partnerem prodávajícího a má platnou kupní smlouvu, pak pro tento vztah platí písemně uzavřená kupní smlouva a její podmínky. Podnikatel může využít e-shopu pro uskutečnění objednávky. Pro hromadné objednávky prodávající doporučuje využít poptávkového formuláře nebo lépe mailovou korespondenci.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vznikne na e-shopu úplným a pravdivým vyplněním objednávky kupujícím, který při vyplnění potvrdí, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu doručení a přijetí jeho objednávky. Toto potvrzení mu zašle na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, čímž je kupní smlouva uzavřena.

V souladu se zákonem je možné od takovéto kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy kupující převzal výrobek od prodávajícího nebo od přepravce. Odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat písemně na kontaktní mail nebo adresu prodávajícího. Kupující je povinen v tomto případě vrátit výrobek prodávajícímu (osobně, poštou bez dobírky, přes dopravce bez poplatku) v nepoužitém stavu bez poškození. Vrátí-li výrobek poškozený, je prodávající oprávněn nesouhlasit s odstoupením od smlouvy a kupující nemá nárok na vrácení peněz.

Vrátí-li výrobek v pořádku, prodávající bude souhlasit s odstoupením od smlouvy a do lhůty 15 dnů vrátí částku ve výši hodnoty zakoupeného výrobku (bez poplatku za dopravné či platbu dobírkou) na účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od smlouvy.

Kupující vytvoří svou objednávku prostřednictvím e-shopu, který je součástí webových stránek prodávajícího. V objednávce je povinen uvést úplné a pravdivé údaje do formuláře. Objednávka je automaticky zaslána prodávajícímu a automaticky je generováno potvrzení, že byla přijata. Potvrzení je zasláno na mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Prodávající bere přijatou objednávku jako závaznou.

Pokud prodávající objednávku přijme a zjistí, že daný výrobek již nelze vyrobit, má právo po dohodě s kupujícím jeho objednávku zrušit, celou nebo částečně anebo se s ním dohodnout na jiném plnění. V případě, že se dohodnou na úplném zrušení objednávky a kupující již zaplatil kupní cenu, pak prodávající je povinen mu neprodleně peníze vrátit převodem na jím uvedený bankovní účet.

Sortiment a ceny výrobků jsou v platnosti po tu dobu, kdy jsou uvedeny v kolekci na e-shopu, prodávající si vyhrazuje právo označit ty výrobky, které nejsou aktuálně na skladě upozorněním pro kupující o této skutečnosti nebo umístit pro dané období na e-shop jen ty výrobky, které budou v nejbližší době k dispozici.

Úhrada kupní ceny a dodání (zaslání, doprava)

Na e-shopu prodávajícího jsou uvedeny konečné prodejní ceny včetně DPH. K těm jsou připočteny poplatky za zaslání (poštovné), případně za jinou formu dopravy na adresu kupujícího uvedenou v objednávce jako adresa pro doručení (včetně výdejních míst). Ceny dopravy či zaslání uvedené v e-shopu jsou platné pro území České republiky (u Zásilkovny je možnost objednání i na Slovensko s příslušnou cenou za dodání). Ceny jsou podrobně uvedeny na webu prodávajícího na stránce Doprava a platba. Platba za dopravu či zaslání jinde do zahraniční bude sjednána individuálně, prodávající o ní bude kupujícího informovat před předáním výrobku dopravci či poště. Také v případech hromadných objednávek bude cena za zaslání či dopravu sjednána individuálně. Cena za dodání již obsahuje balné, tj. náklady na vhodné zabalení výrobku. Prodávající může umožnit úplné zproštění kupujícího od poplatku za dopravu při nákupu nad dohodnutou finanční částku. O tomto ho bude informovat v e-shopu při vytváření jeho objednávky.

Způsob platby si kupující zvolí ve své objednávce na e-shopu. Je možná bezhotovostní platba kartou přes prověřenou platební bránu. Tato platba je bez poplatku. Informace o úspěšně provedené platbě je součástí potvrzení objednávky, které je zasláno kupujícímu ihned po přijetí objednávky. Zaplacená objednávka je přijata a bude zahájeno její vyřízení v termínu uvedeném na e-shopu (dodací či expediční lhůta).

Kupující si může vybrat platbu na dobírku, kdy kupní cenu včetně poplatku za platbu dobírkou uhradí kupující přímo doručovateli zásilky nebo při převzetí zásilky na vybraném výdejním místě. Platba na dobírku je zpoplatněna (navíc k ceně za zaslání) ve výši uvedené v e-shopu. Poplatky za dobírky jsou také přehledně uvedeny na webu, na stránce Doprava a platba.

Aktuálně jsou ceny za zaslání (poštovné) a poplatek za dobírku stanoveny dle ceníku České pošty a.s. a Zásilkovny s.r.o. a PPL CZ s.r.o.. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit při úpravách cen ze strany těchto poskytovatelů.

U objednávky nad 2000 Kč (celková cena za objednané zboží včetně DPH bez poplatků) je dopravné, poštovné a poplatek za dobírku zdarma.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne nebo nebude možné její doručení, a zásilka se vrátí zpět prodávajícímu, bude prodávající nucen požadovat od kupujícího úhradu poštovného za opětovné zaslání.

Při přebírání zásilky je kupující povinen si ji řádně zkontrolovat a převzít. Bude-li zásilka poškozená, má právo ji nepřevzít a neprodleně ji reklamovat u České pošty nebo Zásilkovny nebo PPL CZ. Pokud tato situace nastane, prodávající doporučuje kupujícímu, aby informoval i jeho a sdělil, o jaké poškození se jednalo.

Součástí zásilky je příbalový leták s informacemi především o správném používání a vhodné údržbě výrobků. Součástí zásilky je daňový doklad za objednané zboží, obsahující výpočet DPH a cenu za dodání.

Dodací lhůty

Výrobky budou kupujícímu zaslány do maximálně 15 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Dodací lhůty pro výrobky, které nejsou běžně skladem (na objednávku) nebo pro výrobky sjednané individuálně (jiné vzory, jiné velikosti, úpravy apod.) budou sjednány individuálně, sjednaný termín potvrdí prodávající kupujícímu písemně v mailové korespondenci, případně je sdělí telefonicky.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost, řešení reklamací

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí platnými a obecně závaznými právními předpisy ČR – Občanským zákoníkem (číslo 89/2012 Sb), oddíl Koupě, zejména ustanovení:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Provedením se v případě výrobků podnikatele Reného Pajurka rozumí druh, vzor a velikost uvedená na fotografii a v popisu daného výrobku na webových stránkách prodávajícího (v e-shopu).

Práva z vadného plnění obecně jsou tyto – věc je vadná, nemá-li vlastnosti dle ujednaného množství, jakosti a provedení. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí žádné vady (kromě poškození způsobené přepravcem nebo doručovatelem). Prodávající odpovídá také za to, že věc se hodí k účelu, ke kterému uvádí.

Práva z vadného plnění specificky pro výrobky podnikatele Reného Pajurka jsou tyto – prodávající uvádí, že se jeho výrobky hodí pro uchovávání suchého pečiva a pro tento účel má potvrzení SZÚ. Podmínky pro toto uchovávání uvádí prodávající na svých webových stránkách a jsou uvedeny na příbalovém letáku, který kupující dostane současně s výrobkem. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo problémy, které mohou vzniknout skladováním jiných potravin či materiálů, nebo jiných věcí, nebo nesprávným uchováváním pečiva jinak, než je uvedeno v návodu. Prodávající u svých obalů uvádí protiplísňovou odolnost vnitřní textilie a prodlouženou délku čerstvosti pečiva oproti utěrce nebo igelitovému sáčku, ale neuvádí, že pečivo nikdy nemůže v obalu zplesnivět nebo ztvrdnout. Pečivo je potravina rychlé spotřeby a obsahuje škrob, proto nelze (kromě zamražení) zplesnivění úplně předejít. Rychlost zplesnivění je dána také kvalitou samotného pečiva a hygienou při jeho skladování u výrobce a u obchodníka. Rychlost tvrdnutí je také dána kvalitou pečiva a předcházejícím skladováním.

V případě výrobků pro bezobalové nakupování, jsou tyto určeny jen pro nakupování suchých a sypkých potravin. Pouze výrobky označené v e-shopu jako vhodné pro uchovávání potravin jsou určeny pro domácí skladování a uchovávání sypkých a suchých potravin. U výrobků pro bezobalové nakupování není k výrobku přikládán příbalový leták. Informace o údržbě výrobku jsou uvedeny na textilní etiketě.

Záruční doba na výrobky podnikatele Reného Pajurka je 24 měsíců od dodání nebo převzetí. Záruka se nevztahuje na vady způsobené při zaslání či dopravě ke kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady, které způsobil kupující sám nebo vznikly nevhodným používáním a nesprávnou údržbou výrobku. Kupující musí oznámit prodávajícímu zjištěnou vadu neodkladně na kontaktech uvedených na výrobku nebo webových stránkách společnosti.

Záruční doba nemusí být shodná s dobou životnosti výrobku. Dlouhodobé nebo neúměrné opotřebování textilního výrobku a zejména je-li způsobeno nesprávnou údržbou či nevhodným užíváním není považováno za vadu a tedy oprávněný důvod k reklamaci. Životnost výrobku může zkracovat nesprávná údržba (praní, žehlení, sušení atd.) a také neúměrné opotřebení dané například nošením či věšením za šňůrky u obalů velkých velikostí po naplnění pečiva s velkou hmotností (viz. pokyny na příbalovém letáku).

Reklamace musí být podána kupujícím písemně s uvedením všech potřebných informací pro její vyřízení. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího přijetí a komunikovat s kupujícím, který reklamaci uplatnil. Dále při reklamačním řízení musí prodávající postupovat v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele.

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Všechny informace vyplývající z nařízení GDPR jsou uvedeny ve spodní liště webových stránek pod odkazem Informace o GDPR a je možné se s nimi seznámit před vyplněním poptávkového formuláře nebo objednávky. Souhlas s těmito podmínkami kupující vyjádří a potvrdí zaškrtnutím souhlasu ve spodní části internetového formuláře objednávky. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá. Má-li kupující požadavek na doplnění informací nebo na změnu v nakládání s jeho osobnímu údaji, má možnost tento požadavek zaslat na e-mail prodávajícího, který mu informace doplní nebo provede změnu v rámci nařízení GDPR.

Ve Frýdku-Místku dne 27. 1. 2020

René Pajurek